mandag 13. april 2015

Årsmelding for 2014

Huskirka D11 Sarita og Brede Wallumrød er vertskap for huskirka.

«...Fra tidlig sommer 2012 har vi levd etter "bålfilosofien", og kjent at det er godt. Vi ser frukt av dette, og at det at "menigheten er en måte leve på og ikke en aktivitet side om side med andre aktiviteter en har."!!! Vi opplever det som at mennesker på ulike vis dras mot vårt enkle bålfelleskap, og er innom med ujevne mellomrom i eller utenfor fastsatte samlinger. Og vi har fått oppmuntringer om at felleskapet vårt har vært essensielt viktig for noen og at varmen kjennes. Vi takker Gud for dette, og fordi om prosessen innebar mye smerte er det noe vi ser tilbake på med uendelig takknemlighet.»

Slik endte Årsmeldingen fra D11 i fjor og i forfjor. I sum er dette veldig betegnende for oss i år også.

Siden det ikke har vært mange samlinger ut ifra huskirken har det derfor blitt viktig for oss at vi må leve en HVER-DAG sammen som familie og sammen med Gud. Vi har hatt lovsangskvelder, hver 3. uke, fra i høst frem til jul. Undervisningssamlinger og fellesskapshelgen har også vært en del av D11. Vi har fått med oss de fleste undervisningssamlingene rundt om i huskirkene hvor Jens Iver har undervist. Dette har vært viktig for vår hverdag og vårt «påfyll».

Vi merker også at ungene blir tryggere på en mer hverdagslig måte i måten de tar med seg Gud i hverdagen på når de er der de er. Et hyggelig hverdagslivresultat er at vi har fått tilbakemelding på at varmen fra bålet i D11 er å kjenne.